رأی دهندگان رود آیلند به نمایندگی از ایالت ، Providence Plantations را رها می کنند

[ad_1] Rhode Island اکنون فقط … Rhode Island است. رأی دهندگان روز سه شنبه اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کردند که برخی از نام رسمی ایالت ، رود آیلند و مزارع پراویدنس را حذف می کند. با گزارش 100 درصد از مراکز اخذ رأی ، مطابق نتایج غیر رسمی دولت ، اصلاحیه کاهش یافته توسطContinue reading “رأی دهندگان رود آیلند به نمایندگی از ایالت ، Providence Plantations را رها می کنند”