شما کاربران گرامی هیرو نیوز می توانید با استفاده از ایمیل زیر با هیرو نیزو ارتباط برقرار کنید:

Info@hero-news.ir

ایندکسر

coolerbahagholi.com