پاسخ داد: اساسا در پروژههای خویش در نظر داریم که چطور می توان معماریای را که سالها براساس جغرافیا و فضا صورت گرفته است، اهمیت ایدههای نوین معماری مخلوط نماییم و بتوانیم ایدههای جدیدی به جهت معماری معاصر ساخت کنیم. این پاویلیون دارای ترکه های فیبرنوری نازک و واضح ساخته شده و به هیچ تیتر نمی قدرت از آن عکاسی کرد. پلان در واقع یک نقشه ساختمانی را از بالا نشان می دهد و کلیدی به کار گیری از آن می توان تمامی بخش های یک طبقه را تماشا کرد. كه در طراحي اهمیت رويكرد انرژي با به کارگیری از شبيهسازي ديناميك ساختمان، تمامي این متغیرها مدنظر قرار گرفته و از طریق بهينهسازي طرح­ها، بهترین روش رئیس ساختمان ایجاد ميگردد. در شرکت آرین پاراکس سطح بعدی جلسه با کارفرما و باز‌نگری منظور های ایشان میباشد در واقع قبل از شروع نقشه کشی ساختمان همه خواسته های کارفرما مورد سوال قرار می گیرد و در مورد آن بحث و تبادل حیث می شود. درنتیجه وقتی که از دور سازه را نگاه کنید متوجه حداقل بیان فرمی خواهید شد ولی حساس نزدیک شدن به آن، ساختمان یک گونه رابطه رفتاری مهم مصرف کننده برقرار خواهد کرد. دارای پلاستیک هم مکان وسیعی از سطح رودخانه پوشیده شد تا از آلودگی آن دوری گردد. طراحی نما رومی سبکی الهام گرفته از معماری روم باشتان اساسی ستون و المان های مجلل است. پلان، برشی ذهنی از ساختمان از طول دو سوم از کف ساختمان است. گفت: همین ساختمان بر اتوبان قرار دارد و زمانی که قصد طراحی آن را داشتیم، متوجه ازدیاد بیان فرم، مصالح یا این که رنگ شدیم. آتش هنگامی آغاز می شود که سوخت و اکسیژن در دمای به اندازه کافی قرار گیرند به طوری که بتوانند محترق شوند. همچنین از این معمار درباره اقداماتی که جهت هماهنگسازی ساختمان اهمیت فضای اطراف شکل گرفته است، برنامه ی طراحی ساختمان پرسیدیم. در نقطه نهایی از او سوال کردیم که آیا راهی وجود دارااست که اهمیت به کارگیری از معماری اهل ایران تا حدی از آلودگی بصری شهری کاسته شود؟ اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم طراحی ساختمان تهران لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com