آیا می اقتدار از ژنیکوماستی پرهیز کرد؟ هدف از درمان ژنیکوماستی کمتر ترازو پستان در مردانی می باشد که از سینه های بیش از حد تبارک خود شرم می کشند. در نوجوانی نسبت استرادیول به تستوسترون دوچندان هست و در افراد مسن، کمتر تستوسترون موجب افزایش نسبی استروژن میگردد. نکته دیگر، خروج خون و تغییر صورت پوست پستان است که بدون شک می بایست به عنوان یک نماد خطر گزینه اعتنا ژنیکوماستی به انگلیسی قرار گیرد. به طور کلی از آنجا که ژنیکوماستی موجب افزایش خطر سرطان پستان نمی شود، پیگیری همین بیماری ضرورتی ندارد. خیرنمیتوان گفت این بیماری حوزه ساز سرطان پستان است، ولی بعضا سرطان ها مانند سرطان ریه و سرطان بیضه ممکن می باشد ژنیکوماستی ساخت نمایند و ضروری میباشد بیماران از این لیپولیز ژنیکوماستی بابت باز‌نگری شوند. ژنیکوماستی معمولا با معاینه بوسیله دکتر معالج تشخیص داده میشود، در روزگار هایی که بافت پستانی دست کم به میزان دو سانتی متر لمس گردد .در شرایطی که شکی در همین رابطه وجود داشته باشد و یا این که مشکوک به سرطان پستان باشیم از روشهای تصویربرداری نظیر ماموگرافی و سونوگرافی سینه استفاده میشود. در زمان بلوغ که ممکن هست در همین شرایط بافت پستانی به رخ یک طرفه پرورش کند. در روزگار پیری که تراز هورمون های مردانه افت می نماید. در زمانه نوزادی میباشد که به علت تحریک بافت پستانی بوسیله هومون های جفت ایجاد میشود. در واقع به پهناور شدن بافت پستانی در مردان ژنیکوماستی گفته میشود. در مردانی که چاق نیستند، بافت پستانی باید دست کم ۲ سانتیمتر قطر داشته باشد، تا ژنیکوماستی مطرح گردد. چنانچه سینه ها همیشه دردناک باشد و یا یک برجستگی صریح داشته باشد، به طور مرتب بایستی تحت حیث پزشک چکاپ شوند. در صورتی که بیمار از ظاهر پهناور سینه خویش ناراضی باشد، می تواند تحت جراحی قرار بگیرد. در شرایطی که ژنیکوماستی دردناک باشد و یا مریض از ظواهر آن ناراضی باشد نیاز به معالجه خواهد داشت که بهترین درمان این بیماری جراحی است. بعضا تومورها و بسیاری از بیماری های دیگر در این لیست قرار میگیرند. در این شیوه به کمک ترفند های جراحی، حجم مازاد سینه برداشته شده و در رخ نیاز سینه لیفت شده و اهمیت موقعیت طبیعی خویش گشوده می گردد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com