علاوه بر کاهش مقدار سایش سطحی دنده ها روانکاری گیربکس شمسی سبب ساز کاهش ارتعاش و ضربه در سیستم، کاهس آلودگی صوتی شده و خویش روان کننده نقشه سیال خنک کننده را نیز تا اندازه ای ایفا می کند. روانکاری همین مدل از الکتروگیربکس ها توسط، روغن، گریس و ژل های ترکیبی رخ می پذیرد. سرانجام عمل بستگی به همین دارااست که کدام عضو ثابت بماند و یا کدام عضو بچرخد ، در همین ارتباط موردها ذیل را بررسی می کنیم. دنده گیربکس خورشیدی نسبت به دنده استاندارد می تواند مقاوم خیس باشد و گشتاورهای زیاد را انتقال نماید. میزهای دورانی: از گیربکس شمسی از مدل زاویه دار اصلی نسبت تبدیل 5:1 و 10:1 در میزهای دوار به منجر طول قدمت و راندمان بالا و امکان عملکرد اهمیت سرعت دورانی بالا استعمال می شود. در همین گیربکس ها می بایست از روغن دنده صنعتی به کارگیری کردکه ویژگی تحمل فشاروانتقال پرسرعت حرارت ازداخل به بیرون راداشته ودارای موادافزودنیEPباشد. مدل قرارگیری دندهها مانند گیربکس شافت مستقیم به شکل موازی اهمیت همدیگر قرار میگیرند که این فرمان سبب ساز می‌گردد گیربکس در قسمت شفت خروجی بتواند حتی در روزگار خاموشی الکتروموتور آزادانه حرکت گیربکس خورشیدی خرید کند. از طرف دیگر طرز قرار گیری چرخ دندهها در گیربکس شمسی به شکلی است که کمترین حجم ممکن را اشغال میکنند. توجه مضاعف بالا در ماشین کاری چرخ دندهها موجب شده میباشد که لقی در بین آنان در کمترین حالت ممکن باشد. بلبرینگ قسمت خروجی موجب می‌شود که شرایط بیرونی و محیطی اثری روی گیربکس نداشته باشد. شافت موتور به مرکز شمسی متصل میشود، خورشیدی (دایره ی محیطی) به شافت خروجی متصل می باشد و دنده های میانی به رخ هرز گرد عمل میکنند. دنده خورشیدی در مرکز گیربکس شمسی قرار میگیرد و دنده هرزگرد بین دنده شمسی و دنده رینگی جای میگیرد. مصرف گیربکس های شمسی در صنایع هم بصورت حساس و هم بصورت ترکیبی و قابل تطابق با خواسته های صنایع شکل می پذیرد. نیز چنین از دیگر مزایای آن می قدرت به کاهش مصرف انرژی ، تنوع در انتقال به دور و راندمان بالا اشاره کرد. از مزایای دیگر همین دسته گیربکس می توان به بضاعت ساخت گشتاورهای زیاد بالا اشاره کرد. از نقاط ضعف گیربکس شمسی گرم شدن همین گونه گیربکسها میباشد که همین هم به برهان وجود تعداد فراوان چرخدنده در یک فضای محدود و اساسی وجود نسبت زد خورد دوچندان ساخت حرارت اجتنابناپذیر است. علت تحمل بالای ضربه در همین دسته گیربکس درمقایسه دارای اشکال دیگر مربوط به تعداد دنده های مشغول در یک لحظه است. تخت های جراحی: به مراد تهیه ظریف تخت جراحی بیمار و در عین اکنون کارایی بی صدای این تخت ها از گیربکس شمسی در سری های مختص استفاده میشود. طراحی مخصوص به شخص همین گیربکس سبب شده می باشد تا به تنهایی و بدون استعمال از ابزار اتصال، قابلیت نصب بر سروو موتور و استپ موتور را دارا باشد. و به این موقعیت دنده عقب گفته می شود. بها گیربکس شمسی بر حسب میزان توجه و توان خروجی که دارد متغیر بوده و حساس اعتنا به متریال خاصی که در تولید دنده های آن به جهت مقابله اساسی سایش ناشی از اصطکاک بکار رفته میباشد و پروسه در دست گرفتن کیفیت که به منظور ایجاد حداکثر دقت در ایجاد و کاربری بکار می رود در مقام های بالا قرار دارد. کاربری های صنعتی قید شده در بالا صرفا گزیده از کاربردهای گیربکس خورشیدی محسوب میشوند. گیربکس سیاره ای یا همان شمسی از گیربکس های مالامال شمار در صنعت محسوب میشود که توانا به پشتیبانی از نسبت سرعتهای مختلفی است. به این معنی که اگرگفته می شود گیربکس خورشیدی سه طبه است، نسبت تبدیل آن از 50 تا 343 می تواند باشد. این دستگاه می اقتدار تبدیل میان ۱۰۰ الی ۴۰۰۰ را شامل شود. به این استدلال این چرخ دنده ها می توانند چرخش های متعددی حول محور اصلی انجام دهند. درصورتی که طی دودورهم توالی براده های زیادی به آهنرباباشدحتماجهت تحلیل ورفع عیوب احتمالی مبادرت شودتابه قطعات دیگرآسیب نرسد. همین گیربکس از یک سری طبقه تشکیل شده میباشد که هر طبقه به طور جدا از هم دور موتور را طی یک فرآیند ثابت و مستقل کاهش می دهد. این سه نصیب بوسیله قفسه یا این که گوشه و کنار محافظت میشوند. گیربکس شمسی یا سیاره ای یک دنده مرکزی دارد که کلیدی دنده هرز گرد سیاره ای در اطراف پنیون که بر روی محور نگهدارنده که به طور یکپارچه روی قفسه یا حامل سیاره ای قرار دارد، تسلط شده است. چنانچه قفسه ثابت باشد ، شمسی بچرخد ، هرز گردها ، هرز می شوند و رینگی را در جهت عکس در گیربکس می چرخاند.

ایندکسر

coolerbahagholi.com