کربن اکتیو جاکوبی در مملکت سوئد تهیه و تنظیم و ایجاد شده و از کیفیت بالایی برخوردار است. در ذخیره سازی متان و هیدروژن به کار گیری می شود. ساخت کلرید هیدروژن و اکثری کاربرد های دیگر.. اکنون وقت آن میباشد که شیوه های تولید کربن فعال را به شکل تمام شرح دهیم. 1- کربن فعال پودری (PAC): کربن فعال پودری که نسبت به دیگر انواع کربنهای فعال، اهمیت تراز فعال تری می باشد. این فعل و انفعالات در مرحله کربن از طرز نیروهای واندروالسی شکل دیتا و برهم کنش های دو قطبی ایجاد می شود. خب بعد از آن از تغییراتی که در کربن فعال صورت می گیرد همین ماده توان جذب بالایی را در صفات خویش اضافه می کند که همین قدرت جذب کاربردی ترین صفت به جهت صنعت است. این قطره های القایی ساخت شده سبب ساز جذب مولکول ها به یکدیگر شده و مولکول ها به نیز می کربن رادیو اکتیو چسبند. پس به جهت استفاده از همین خاصیت کربن فعال ، می بایست ساختار آن را به دسته ای تغییر و تحول داد که حالتی پوکی ملازم کلیدی بیشتر شدن مسافت در میان مولکول ها و اتم های آن به دست آید. حالا همین خواص چیست؟ کربن فعال چیست ؟ همین عدد برای کربن فعال نماد مقدار عمل همین ماده و دسترسی حفرات آن برای جذب مواد میباشد به طوری که هر چه مقدار آن بالاتر باشد تراز عمل ماده بخش اعظم است. در این کاغذ قصد داریم تا در گزینه کاربردهای کربن فعال، روشهای ایجاد آن، خاصیت این ماده مفید، روش خرید کردن کربن اکتیو خارجی، بها کربن فعال،تفاوت فی مابین خرید کردن کربن فعال میلهای، کربن فعال گرانولی، کرین فعال جاکوبی و کربن فعال پودری صحبت کنیم. براین اساس در شکل نیاز، اهمیت نظارت پزشک متخصص، مصرف کربن اکتیو میتواند به کارایی خوب تر تن امداد کند و از این ماده به رخ خوراکی هم استعمال میشود. عامل دار شده : همین گونه مدل بندی از کربن های فعال با موادی غیر ارگانیک مانند نقره ، ید و غیره ، عامل دار می شوند که کاربرد های فراوانی دارد. به عبارت دیگر، این گونه کربن فعال می تواند نقش فیلتر را در تصفیه آب ایفا کند. به این ترتیب همین جور اکتیو کربنها مهم نسبت سطح به حجم بالا به همراه فاصله رخنه کم میباشند.

ایندکسر

coolerbahagholi.com