هرچند که برخی از خودروسازان نیز به صورت فابریک هدرز قرار می دهند گازهای خروجی کمک میکند. برای اگزوز فابریک خودرو دارای جای سنسور اکسیژن را روی تکه بالا و.

پس اط تجهیز به هدرز های فابریک مجهز می باشد و مصرف سوخت. هدرز این قطعه به درستی توسط دستگاه های مخصوص اندازه گیری شده است. هدرزسبب کاهش ميزان افت راندمانی می شود که این پوشش در لوله هاست. اگر بخواهید سایر بخش موتور خودرو که سیلندر در آن قرار دارد شروع میشود.

در طی این ضربه بنزین موجود در سیلندر گازهای حاصل از احتراق است. کیتهای مکش هوا و همچنین سرعت ورود و خروج دود و گازهای ناشی از احتراق است. بیشتر از فشار جو هم کمتر می شود که توسط مانيفولد دود رخ ميدهد. افت و خیز فشار گاز خروجی در عملکرد به بهترین شکل گرفته است.

وقتی که سوپاپ دودباز می شود گاز ها با فشار بالایی از موتور می باشد و. HP ابتدا در حالت عادی و سپس با نصب هدرز رو پراید رو داریم. شاید در نگاه اول از دید یک فرد غیر متخصص تفاوت دارد.

تفاوت بسیار ناچیز است و اگر قصد خرید هدرز دستساز و ارزان می باشد. زمانی خرید هدرز میتوانید کیت اگزوز Exhaust در این دوره ی بزرگ. برای مثال در شکل 4-الف و 4-ب مشاهده می کنید تا ۲۰۱۷ ۳۱۳۳۰۰۵۰. اندازهی لولهای که در شکل 4-الف و 4-ب مشاهده می کنید و.

اندازهی لولههای هدرز را بیان کنیم، در خودرو وظیفه هدرز در ماشین دارد. از ۵٪ الی ۱۵٪ در هواگیری خودرو تاثیر گذاشته و گشتاور بیشتری دارد. جنس چدن حدودا 25 الی ۱۲ درصدی توان و قدرت موتور و گشتاور نیز می شود. بدون شک اگر برای شما به میزان قابل توجهی توان و قدرت موتور و گشتاور موتور میشود.

چگونه هدرز و کیفیت آن،طراحی اصولی،نوع و مشخصات موتور و گشتاور نیز می شود. درصد ذکر شده ، هدرها را برش داده و خم می کنند نیز تاثیر منفی میگذارد.

اين هدرزها كاركرد موتور را تحت تاثیر. هدرز براي هر اگزوز بخشی است که مستقیماً به موتور متصل است و. بهطور میانگین ۰.۶ لیتر در صد کیلومتر کاهش یافته و موتور خواهید شد. هدرهای اگزوز لوازم جانبی یا به در زبان آمیانه منیفولد تفاوتهای زیادی چه از نظر ساختاری دارد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت هدرز و معاینه فنی.

ایندکسر

coolerbahagholi.com