نماینده دموکراتیک ویسکانسین: “کارخانه ترامپ” را آبیاری نکنید
شورای دولتی دو حزب قبل از تصویب قوانین سرشماری شش ساعت بحث کرد.


منبع: hero-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*