[ad_1]

از جانب نایجل چیواآوا و جیاچوان وو

به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا در آمریکا امروز متفاوت از ماه ژوئیه و متفاوت از ماه مه است.

موارد جدید روزانه تقریباً در هر کشور در حال افزایش است ، زیرا این کشور با جهشی بالاتر از بهار و تابستان روبرو است.

[ad_2]

منبع: hero-news.ir