مطابق بند 1-8-2 ایین نامه 2800 ( ویرایش سوم) ساختمان های نامنظم به ساختمان هایی اطلاق می گردد که فاقد یک یا این که یکسری ویژگی از ضوابط بند 1- 8- 1 باشند. از آنجا که بسياري از ساختمانهاي موجود تنها براي تحمل بارهاي ثقلي طراحي شده اند، در رخ اعمال بارهاي جانبي، پیروز شرکت‌ کنندگان بيش از ظرفيت و حدود مجاز آيين طومار اي بارگذاري خواهند شد. از اين رو لازم میباشد در آغاز اساسی مدلسازي و تحليل دقيق استراتژی درنظر گرفته شده براي افزايش باربري جانبي سازه، ميزان بارهاي ثقلي و جانبي وارد بر هريک از شرکت‌ کنندگان در ترکيبات بارگذاري مختلف مشخص و معلوم شده، ميزان ضعف اعضا تعيين گردد. به علت ضخامت اندک ورقهای FRP، همین طریق یک عدد از راههای مطلوب برای تقویت ستون ها می باشد چرا که در معماری ساختمان خللی ساخت نمی نماید. برای تقویت ستون ها در برابر تنش برشی و خمشی اعمال شده در حین زلزله، می قدرت از نوار یا لمینت FRP و رزین اپوکسی در جهت حلقوی استفاده نمود. چنانچه هوا سرد باشد پیش از کارگزاری FRP می بایست مرحله بتن گرم گردد. در تحت چهره یی از طریق های مقاوم سازی حیاتی FRP بازدید می کنید که فقط گوشه ای از روش های مقاوم سازی دارای FRP را نشان می دهد. هر طرح مقاوم سازی علاوه بر آن که بايد از حیث معيارهاي فني، سختي و مقاومت گزینه نياز ساختمان را تأمين نمايد، ميبايست از سازگاري مناسبي با کاربري ساختمان برخوردار باشد و هيچ مدل تداخلي اهمیت نيازهاي عملياتي و بهره برداري ساختمان نداشته باشد. يکي از معيارهاي اصلي در هر طرح مقاوم سازی، کمتر تنش در اعضاي سازه اي ميباشد بطوري که هيچ عضوي تحت تنشهايي بيش از ظرفيت خود قرار نگيرد. درصورت تصميم به مقاوم سازی ساختمان، لازم هست راهکارهايي که جهت تقويت بنا از نظر فني تحليل و بررسي مي گردد، از نظر اقتصادي نيز به طور دقيق ارزيابي شده، حجم عمليات، مقادير مصالح آیتم نياز، تجهيزات اضطراری و بطورکلي هزينه تمام شده برآورد گردد. از معایب مقاوم سازی کلیدی الیاف FRP ، ضعف نسبی همین الیاف در برابر آتش سوزی می باشد. درآخر در صورتي که ميزان ضعف ساختمان بيش از ۷۰ بهینه سازی سایت باشد تقويت کاربر مورد لحاظ به صرفه نبوده، بايد نسبت به جايگزيني کاربر مبادرت گردد. در صورتي که ميزان ضعف عضو گزینه لحاظ در حدود 0- 35 SEO باشد تقويت عضو توجيه پذير ميباشد، بين 35% – 70 بهینه سازی سایت برای گوگل جهت به صرفه بودن تقویت واجب می باشد تحليل هاي دقيق اقتصادي در اين مورد نشریه مقاوم سازی حیاتی frp شکل گيرد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم مقاوم سازی بتن دارای frp بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com