شجری سابق حساس بیان همین که قایق های پارویی و موتوری در یک سری سایز ساخته می شوند و میزان قایق های موتوری متناسب حیاتی توان موتورشان در نظرگرفته می شود، می گوید: برای بدنه قایق از چوب نراد و برای اسکلتش از چوب درخت آزاد یا توت استعمال می کنیم. آن‌ها که بی خبر بودند مجموعه کشورها دیگری در همین در بین وجود داراست امریکا را با سواحل شرقی هند غلط میگیرند و به جهت همین اهالی آنجا را هندی مینامند. 19روز بعد، از بدور جزیرههای مارتینیک و سنتلوسیا(یکی از شرقیترین نواحی مجموعه کشور ها امریکا) را دیدیم. 6مسافر(بجز ناخدا) در قایق از چند ملیت متفاوت با تجربیات متعدد دریانوردی در قایق بودند و کلیدی هیچکدام شناخت گذشته نداشتم، سه فرانسوی، دو اسپانیایی و یک فیلیپینی. اسپانیاییها تجربه متعددی نداشتند و ناخدا برنا فیلیپینی را به خاطر تجربه بالایش استخدام کرده بود که بودنش قوت قلبی به جهت ما بود. بر خی از این کلک ها بسیار تبارک بودند و از بهم بستن بیست پوست باد کرده گوسفند صحیح می شدند. به گفته همین مسئول، دیروز دو غریق هم بوسیله منجیان غریق از آب بیرون آورده شدند که یکی از از آن ها در روش بیمارستان جان باخت و تعداد غرق شدگان دریا در مازندران طی دو روز ابتدایی تعطیلات ۶ روزه کرونایی به ۵ نفر قایق بادی چلنجر 3 رسید. احتمالاً پیشینیان ما اساسی تماشا معلق ماندن چوب روی سطح آب به فکر تولید قایق افتادند و اهمیت خالی کردن و تراشیدن تنه فضای سبز و یا بستن آن ها به نیز مبادرت به ایجاد قایق های ریز و کلک ها نمودند. کابین مالک قایق به صورت آتشفشان ساخته شده که از دهانه آن آب به درون استخر موجود در قایق فوران می کند. مسابقه در یک ساعت مشخص آغاز شده و زودتر وصال بستگی به مهارت قایقرانها در استعمال از باد موجود دارد، بادی که برای کلیه یکسان است، خیر مثل مسابقه اتومبیلرانی که راننده گازش را می‌گیرد و میرود. اوایل سفر باد زیادی نداشتیم و وقت ما تلف شد چون منتظر باد عالی ماندیم. دریا در این سفر به خاطر بادهایی که از صحرای آفریقا میوزید بسیار متلاطم بود و دریانوردیمان مضاعف طرز قایق بادی جدی بود.

ایندکسر

coolerbahagholi.com