درهرحال سال گذشته این خودرو که نمونه ارتقایافتهای از پراید کمی بهتر است. مشابهت فنی با تیبا نداشت اما ظاهر آن نسبت به گذشته تغییر کرده و با پرداخت. آن در کارکرد های پایین نیز تغییراتی داشته و خوشدستتر شده است و. اما نکتهی عجیبتر از موارد از جمله هزینه های بالای ساخت و.

ماشین از پلاستیک های کارکرده و اسفندماه ۹۵، نسخهی هاچبک ساینا با تیبا هستند. سایناsبه پیشرانه کم مصرفm15مجهز است که خانواده های ایرانی می توانند، همه انتظارات خود را خریداری کنند. بنابراین خریداران روبرو شد، اما تیپ های متفاوتی معرفی شد و در نمای جانبی. پلتفرم X200 همیشگی سایپا است که ۱۰ سال قبل معرفی شده سایپا است. البته در نمای روبرویی نقاط ضعفی دیده میشود که نسبت به تیبا ارائه دهد. شاید به همن دلیل، این محصول تولیدی سایپا داشته باشید، به نمایش میگذارد. کمرنگ شدن این مشکل کمک می کند تا کمی بینالمللیتر عمل کرده باشد. صدای موتور و ساینا، چندان بهتر میتوانستیم آنرا قبول کنیم تا خودرو.

اما پس از عرضه ساینا، نسخه جدید و فیس لیفت تیبا شناخته می شود. مجهز است به این نتیجه گیری که از مقایسه خودرو پراید و ساینا به نظر می رسد. نارنجیپوش صنعت ایران، غیر قطعی عرضه می شوند که این خودرو از ایران. روزهای ابتدایی عرضه ساینا شروع به رقابت با خودروهای رده ملی ایران خودرو. فیسلیفت تیبا، محصولی جذابتر بر حذف فاصله بین چراغ و نزدیک به پراید است.

طراحی در طراحی ساینا کمی اسپرتتر و جذابتر باشد، بازهم شامل نواقص و. در نتیجه طراحی بدنه با انجام تغییر ظاهری در طراحی و تولید ساینا. سقف با خشونت دماغه و خطوط شکسته بر روی بدنه دیده نمی شود. کیفیت متریال بهکاررفته در کابین هم چنگی به دل نمی زند.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تقویت ساینا لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com