از اسید بوریک به عنوان ماده حافظ در برابر پوسیدگی روی سطح ها چوبی خشک یا مرطوب به کار گیری می شود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های تام تصادفی روی فضای سبز پسته 13 ساله و پیوند شده بر روی اساس های بادامی ریز در پنج تکرار انجام شد. اسید بوریک) بر عارضه ریزش میوه در پسته کله خواص اسید بوریک در طب سنتی قوچی انجام گردید. تیمارها یک هفته قبل و دو هفته آن‌گاه از تراز تمام گل انجام شد. هم چنین نتیجه های نشان بخشید که همگی تیمارها ریزش میوه را در مقایسه اصلی شاهد، در هر سه تراز تحلیل کاهش دادند و صرفا تیمار اسید بوریک در مرحله سوم آنالیز نسبت به شاهد هیچ گونه برتری نشان نداد. اسیدبوریک در بهبود صفات عملکردی موثرتر از بقیه تیمارها بود. از کود بوریک اسید به جهت نگهداری گیاه از نبود عنصر بور به کار گیری می شود و این طور برای نگهداری غلات مانند برنج و گندم کاربرد فراوانی دارد. اسید بوریک در سال ۱۹۴۸ در آمریکا برای او‌لین توشه به تیتر حشره کش برای کنترل سوسکها، موریانه ها، مورچه ها، کک، بید برگه و بخش اعظمی از حشرات دیگر تصویب شد. برای اولی بار در سال ۱۹۸۴ در آمریکا از سم بوریک اسید در حشره کش اسید بوریک در چه چیزهایی است ها استعمال شد. اسید بوریک معدنی غیرفرار از کانی ها به دست می آید و به شکل پیش ماده در بعضی از مواد مصرف می شود. اسید بوریک (H3BO3) یک جنس سپید و بلوری، یک اسید خفیف از بور و محلول در آب میباشد که در صنعت سرامیک ، فایبرگلاس ، شیشه ، نگهداری از چوب ، عایق سلولزی ، متالورژی ، صنایع هسته ای، بازدارنده های شعله ، بازدارنده های خوردگی و در کشاورزی به تیتر تهیه و تنظیم کنندهکود و پرورش به کار گیری می شود. محلول باقی باقی‌مانده را به جهت به دست آوردن سولفات سدیم سردتر می کنند .

ایندکسر

coolerbahagholi.com