ژنیکوماستی به معنای ارتقا شتاب پرورش در بافت غده پستان در پسران یا این که مردان می باشد که به طور معمول ناشی از عدم تعادل هورمونهای استروژن و تستوسترون میباشد. آیا ژنیکوماستی مردان ریسک سرطان دارد؟ تصمیم به جهت انجام جراحی ژنیکوماستی مضاعف شخصی میباشد و همین شما می باشید که باید تصمیم بگیرید که آیا همین شیوه شما را به اهداف مورد نظرتان میرساند یا این که نیکی و خطرات و عوارض احتمالی فعالیت جراحی ژنیکوماستی از نظرتان قابل قبول است یا این که نه؛ زیرا این روش نیز خطرات و عوارض بالقوه خاص به خود را دارد. بزرگ شدن سینه آقایان ممکن است در یک عدد از پستان ها و یا این که در هر دو پستان به وجود آید. پدیده پهناور شدن سینه آقایان ممکن می باشد به خودی خود اهمیت برقراری تعادل در میان هورمون ها و یا مصرف چربی تن قلیل باشد چه میشود دارو برطرف شود. امروزه قابلیت و امکان به کارگیری از جراحی برای درمان ایراد سینه آقایان به همراه لیپوساکشن و بیرون کردن بافت سینه بهطور هم زمان برای اشخاص وجود دارد. مجموعه مادرزادی را هم می اقتدار به دو گروه: (1) فیزیوژیک (2) پاتولوژیک تقسیم بندی کرد. مشکلات خفیف در این ارتباط را طبق معمول می توان صرفا مهم به کار گیری از روش لیپوساکشن درمان کرد. در این مورد ها میتوان از روش جراحی، وضعیت و ترازو آرئول را بهبود بخشید و پوست اضافی را کاهش داد. ارزش عمل ژنیکوماستی بوسیله بهترین جراح ژنیکوماستی بر شالوده تجربه وی، گونه طریق گزینه استفاده و شرایط جغرافیایی مطب او خواهد بود. در این فعالیت جراحی اکثر اوقات فقط برشهای کوچکی در بدن ساخت میشود. برداشت کم اساسی برش مجدد درمان میشود ولی برداشت بیش از اندازه مستلزم فلپهای چربی (انتقال چربی از ناحیهای از بدن به ناحیهی دیگر که به علل متعدد از در بین رفته باشد) یا این که تزریق چربی است.

ایندکسر

coolerbahagholi.com