آیا سینه مردان هم ممکن می باشد سرطانی شود؟ آیا نرخ موفقیت این جراحی صد در صد است؟ درصورتیکه در مورد جمع سینه هر گونه سئوالی داشتید میتوانید مهم پزشک معالج خویش مشورت کنید.در موارد مشکوک ممکن هست نیاز بهانجام ماموگرافی و یا این که نمونهبرداری باشد. درصورتیکه سوالی در گزینه سرطان دارید، باید ماموگرافی و بیوپسی ژنیکوماستی مردان انجام دهید. جراحی ژنیکوماستی ، معمولی نمی باشد ؛ لذا باید توسط بهترین جراح سینه انجام پذیرد. چنانچه علت پهناور شدن پستانها، بیماری یا این که تومور باشد، علت حیاتی باید درمان شود.در اکثر اوقات مردان، ژنیکوماستی در هر دو سینه مشاهده می‌گردد ولی در صورتی که تنها یکی از سینهها برآمده بود می بایست جهت معاینه با جزییات بیشتر به پزشک معالج مراجعه شود. حدود یک سوم از این پسران در سن بلوغ مبتلا همین موقعیت می شوند، البته احتمال پیدایش همین عارضه در بزرگسالی کمتر از یک % است. بعضی از مردان هم تنها به استدلال چاقی، اهمیت پستان های برآمده هستند، اما در بزرگی سینه به ادله پهناور شدن غدد سینه یعنی ژنیکوماستی، چاقی مفید نیست.غده دقیقا تحت نوک سینه متمرکز است، ولی چربی در کلیه بخش ها سینه پخش میشود. داروهای مورد به کار گیری به جهت درمان سرطان پستان و سایر بیمارى ها، مانند تاموکسیفن (یولتاموکس)، رالوکسیفن (اویستا) و مهارکننده های آروماتاز (آریمیدکس) ممکن هست به جهت بعضا مردان دچار به ژنیکوماستی اثر گذار باشد. سرطان پستان ممکن میباشد موجب فرورفتگی پوست یا این که ایجاد ترشح خونی از سینه شود. بافت پستان یا این که چربی مازاد دارند، سوای این که پوست مازاد و افتادگی داشته باشند. در این جراحی اصلی برداشتن چربی های مازاد اصلی نحوه هایی مانند جراحی لیپوماتیک و یا لیپوساکشن، آنگاه برداشتن پوست و بافت های چربی انجام می شود. بخش اعظمی از مردان از بزرگی سینه های خویش همانطور که ابلاغ شد، به عوارضی دچار می شوند، به این عامل مبادرت به جراحی سینه می نمایند تا از این عوراض به به دور باشند. تولد: بیش از نیمی از نوزادان پسر اهمیت سینه های بزرگ هستند. در این موقعیت غده تیروئید بیش از حد هورمون تیروکسین ایجاد می کند.

ایندکسر

coolerbahagholi.com