شیرهای برقی در سیستمهای پنوماتیک و هیدرولیک مایع، برای کنترل سیلندرها، موتورهای سیال یا این که شیرهای صنعتی بزرگتر استعمال میشوند. شیر برقی هیدرولیک یک قطعه صنعتی بوده و در موقعیت کلی به شیری اطلاق می گردد که به امداد نیروی الکتریسیته فعالیت می کند. همین هوای فشرده به وسیله لوله به مناطق مختلف پیامبر می شود. به جهت شیرهای برقی گاز، جایی که گازها به عنوان یک محیط فشرده در حیث گرفته می شوند ، دو ملاحظه پاره ای پیچیده خیس نیز وجود دارد که می بایست در لحاظ گرفته شود. همین جور طراحی موضوع عایق بندی را بی آلایش می‌نماید چون سیال راهی برای فرار و گریز ندارد ولی در کنار همین مقاومت مغناطیسی نیز افزایش مییابد چون در همین شکل مسیر مغناطیسی باید ضخامت لوله هسته را دو بار بپیماید؛ یک بار در نزدیکی پلاگنات و یک بار در نزدیکی هسته. بدنه شیر برقی بایستی از متاع و متریالی ساخته شده باشد که اهمیت سیال سازش داشته باشد. از آنجا که این گونه از اختلاف فشار پورتها برای گشوده و بسته شدت شیر بهره می‌برد به ۰.۵ بار فشار نیاز دارد. به طور معمول گشوده (N / O) – از شیرهای باز به طور معمول می اقتدار به عنوان دستگاه های احتیاط ایمنی به کارگیری کرد. طرحهای دیگری نیز وجود دارااست که در آن‌ها لوله هسته بسته نیست بلکه لولهای گشوده هست که فراتر از یک سر پلاگنات لغزش دارد. پلاگنات هم یک جزء هم محور است. این هسته اهمیت شیر برقی نیز محور است. سیستمهای آبپاش آبیاری اتوماتیک نیز از شیر برقی اهمیت کنترلگر خودکار استفاده میکنند. برای مثال در در اختیار گرفتن عمومی خاموش و روشن، پایههای کالیبراسیون و آزمایش، حلقههای کنترل واحد آزمایشگاهی صنعتی، سیستمهای کنترل فرآیند و کابردهای تولیدکننده تجهیزات کلیدی از شیر برقی به کار گیری میشود. مسیر لوله کشی مهم این شیرها به مقدار زیاد متعددی کوتاهتر خواهد شد زیرا حیاتی کوتاه شدن مسیر لولهکشی سیال به راحتی تخلیه میشود. همین شیرها به کمک نیروی الکترومغناطیس جریان سیال را در دست گرفتن می کننده و می توان آن ها را از شیوه به دور هم در اختیار گرفتن شیر برقی 12 ولت کوچک کرد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار عمده در گزینه شیر برقی خرید لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر

coolerbahagholi.com