تحلیل مواد تشکیل دهنده محصولات آرایشی نشان می دهد که SLS، SLES و ALS سبب ساز تحریک در غلظت 2 درصد یا بیشتر می شود. فرآورده سدیم لوریل سولفات حساس خاصیت ضد میکروبی و ضد باکتری است و همین ویژگی سبب خودداری از رویش پاتوژن های مضر و بیماری زا می شود. جنس سدیم لوریل سولفات مثل بقیه سورفکتانت ها یه علت داشتن خاصیت آمفیلیک جز یک عدد از مناسب ترین اجزای شوینده ها قرار گرفته است. این ماده به عنوان یک امولسیونکننده، تسریعکننده انحلال، پُفدهنده و کفکننده عمل می کند و از آن در صنایع شویندگی، مواد غذایی و پزشکی استفاده میشود، این ماده به هر نسبتی در آب حل می شود و به علت جداسازی پذیر بودن از لحاظ زیست محیطی حساس کلیدی متعددی می باشد. سولفات ها از پاراگراف کالا سدیم لوریل سولفات(SLS)، یک ماده به طور کامل استاندارد برای محصولات زیادی نظیر تمیز کننده های خانگی و شامپو ها می باشد و سبب ساز تولید کف غلیظ در در شامپو ها می شود. متاع سدیم لوریل سولفات به تیتر یک ماده دور از هم ساز و اهمیت بیش تر شدن به بقیه ترکیبات در آفت کش ها هم استعمال می شود. کالا سدیم لوریل سولفات به تیتر یک ماده دور از هم ساز و سورفکتانت در فرمولاسیون آفت کش ها به کار گیری می شود که بیشترین کاربرد آن در حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها به ثبت رسیده میباشد که از شرط ثبت معاف نمی باشند و نکته با اینکه سدیم لوریل سولفات در این راستا و در فی مابین سموم قلیل خطر سدیم لوریل اتر سولفات استثنا است. به همین استدلال سدیم لوریل سولفات به جهت از در میان بردن عامل ها میکروبی (تک یاخته ها، باکتری ها ، ویروس ها و قارچ ها ) در صابون های دست، دهانشویه ها و بقیه محصولات حفظ از دهان به کار برده می شود. مهمترین اثر سدیم لوریل سولفات و مشتقات آن این است که حافظ رطوبتی پوست را شکسته و مسیر را برای رخنه دیگر مواد شیمیایی به پایین پوست باز می کنند. در بیوشیمی به ترکیباتی که اهمیت یک سر آب گریز(هیدروفوب) و یک سر آبدوست(هیدروفیل) باشند، ترکیباتی حیاتی خاصیت آمفیلیک گفته میشود. همین ماده از رایجترین سولفات های تراز فعال آنیونی میباشد و به استدلال داشتن خاصیت آمفیلیک مثل سایر سورفکتانت ها، توانسته جز یکی از از مطلوب ترین اجزا شوینده ها قرار بگیرد. دلیل همین فرمان تقویت فعالیت هر سورفکتانت توسط سورفکتانت دیگر است. فرآورده سدیم لوریل سولفات از مواد رایجی میباشد که به استدلال امداد نمودن به ایجاد کف، در خمیردندان به عمل برده می شود و همینطور به دفع مواد غذایی از دندان کمک می کند.

ایندکسر

coolerbahagholi.com