چنین چیزی کلیدی طولانی تر نمودن یک فواره، آب نما و مثل آن ها به مراتب عمده خواهد بود. با طولانی تر نمودن استخر به یک فضای سبز، جلوه آن به مراتب عمده خواهد شد. بسته به همین که چه طرح و نقشی را برای استخر در نظر گرفته باشید، گونه کاشی یا سرامیک تعیین شده و در این گام در کف و دیواره ها اساسی نظم و زیبایی تعبیه خواهد شد. پس از انجام عایق بندی، نوبت به سرامیک یا این که کاشی کاری کف و دیواره های استخر می رسد. البته چه استخری برای شما مناسب هست و چه اقداماتی را بایستی انجام دهید تا رویای ایوان خلوت خود را محقق کنید؟ طراحی فضای سبز نیازمند چنین چیزی هست و باید مطلقا به جز کاشت گل و گیاهان مختلف، به همین فاکتورهای مازاد نیز دقت شود. به جهت دوری از احتمال وجود حفره و یا این که چاه های فاضلاب در محدوده گود برداری(که می تواند سبب ساز عدم پایداری آن بخش باشد)، اساسی توجه به مدل پدیده مورد حیث بایستی روش حل های پایدار کننده جانبی به جهت آن قسمت در حیث گرفته شود. از همین روی مهم متعددی داراست که حتما به جهت ساخت و ایجاد استخر مناسب ارزش یا این که هر مدل استخر دیگری، انجام این کار را به دست اشخاص کارشناس و اصلی تجربه و علم به اندازه بسپارید. این گونه استخر به راحتی فرم میگیرند و بهترین آیتم برای اشخاصی هست که قصد دارند، استخر حساس شکلهای هندسی داشته باشند، فراوان مطلوب است. ولی شلوغی، ترافیک و محدود بودن سانس استخرهای عمومی ممکن است اکثری از افراد را از این سرگرمی موثر بدور کند. گزینش طرح و سایز استخرهای بتنی بر مبنا سلیقه فردی و مهم دقت به فضای موجود انجام می شود. 2. عدم به کارگیری نیروهای کارآزموده و کارشناس: گهگاه زمان ها اشخاص به جهت کاهش هزینه های ایجاد استخر، به جای آن که همین عمل را به دست اشخاص چابکدست و کارآزموده و اساسی تخصص بسپارند، خویش به انجام آن درگیر می شوند. از آن جایی که نورپردازی محوطه فضاسازی شده در فرایند اجرای فضای سبز قرار دارد، باید همین نورپردازی استخر نیز به نوعی اهمیت آن تلفیق شده و در نهایت یک کار مشترک و همگون به نقطه اجرا برسد. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه ساخت استخر زیرزمینی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com