یک‌سری سال قبل یعنی در سال 2015، سیستم ورود پرسرعت یا اکسپرس اینتری (Express Entry) جهت هجرت به کانادا معرفی شد. مدت روزگار معمول برای بررسی پرونده های مهاجرتی که از طریق سیستم اکسپرس اینتری اقدام می شود از زمانه دریافت دعوتنامه فدرال، 6 ماه می باشد. یکی از از همین برنامه های اقامت کانادا ، برنامه نیروی کارشناس فدرال می باشد که معمولا” در دوران های وقتی 15 روزه اقدام به انتخاب نیروهای کارشناس از این شیوه می نماید . دریافت اقامت کانادا از روش پرستار خانگی به سه نوع Home Child Care Provider Pilot، Home Support Worker Pilot ،Live-in Caregiver Program تقسیم می شود. جور اولیه همسر، و فرزندان متقضیان اقامتی و گونه دوم پدر،مادر، آبجی و اخوی می باشد. مسافرت به کانادا به یار خانواده از روش عمده برنامه های اقامتی کانادا شامل: اسکیل ورکر (مهاجرت از طرز تخصص)، سرمایه گذاری و عمل آفرینی و استارتاپ قابلیت و امکان مهاجرت به کانادا از روش تحصیل پذیر می باشد. اگر در فکر هجرت هستید و به دنبال یک تاکسی مهاجرتی فوق العاده می گردید، در گزینش الست گروپ شک و تردید نکنید. سازمانهای متمایز در کانادا دنبال نیروی داوطلباند. وضعیت سیاسی کانادا و گزینش آقای تردو تاثیری بر مهاجرت ایرانیان گذارده است؟ بهترین مرز و بوم به جهت سفر کاری ایرانیان کدام است؟ بهترین مملکت به جهت مسافرت در سال ۲۰۱۸ کدام است؟ در مجموع، مسافرت فعالیت سادهای نیست و بایستی خودتان را برای چالشهای متفاوت و ولی فرصتهای بیپایان برای برد آماده کنید. برای انجام همین تعهدات اقامتی، باید حداقل به مدت 730 روز (2 سال) در هر زمان 5 ساله در کانادا حضور فیزیکی داشته باشید. اما بایستی اعتنا نمایید که عموماً بهترین راه مسافرت به کانادا اهمیت توجهبه حالت فردی، اهداف، رزومه و … فضای عمل در کانادا اساسی مرزو بوم خودتان تفاوت زیادی دارد. به این دلیل میباشد که تجربه عمل در کانادا، به جهت استخدام ضرورت دارد. اهمیت تجربه رئیس برای دستکم 2 سال در یک دوران 5 ساله باشید. همین نحوه بیشتر منحصر به فرد اشخاص پر رنگ یا دست‌کم مهم فعالیت حرفهایی در زمینه فرهنگی و هنری، ورزشی و همچنین برخی از مشاغلی که مستقیم مهم همین موردها در ارتباط شغلی هستند، در نظر گرفته شده است. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد مهاجرت به کانادا سخته بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com