لایه دوم به همین معناست که عملاً لایتنینگ دارای بیش تر نمودن یک لایه مازاد بر بر روی شبکه بیت کوین، درصدد حل اختلال اشاره شده که به آن مقیاس پذیری گفته می شود، برآمده است. برای رفع همین مشکل یک راهکار لایه دوم ذیل عنوان لایتنینگ به وسیله تادئوس دریا و جوسف پون در سال ۲۰۱۵ معرفی شد. پس از آنکه مدتی همین پرداخت های خرد به وسیله من به صاحب و مالک به اندازه شاپ پرداخت شد، نهایتاً مبلغ تجمیع شده در شبکه اهمیت بیت کوین منتقل می شود. بنابر این نمی توانید از بیت کوین برای پرداخت های خرد و لحظه ای نظیر پرداخت هزینه به اندازه شاپ به کارگیری کنید چرا که در مقابل رقبای متمرکزی مانند پی پل حیاتی قابلیت و امکان ۱۵۰ تراکنش بر ثانیه و روادید حیاتی قابلیت ۵۶۰۰۰ تراکنش بر ثانیه، عملاً حرفی برای گفتن نخواهد داشت. شبکه لایتنینگ به کاربران اجازه می دهد دارای یکدیگر کانال های پرداخت تولید نمایند و همین بدان معناست که بخش اعظمی از تراکنش های خرد و کوچک از نتورک با به دور خواهد ماند. شاید شما هم مثل بسیاری از افراد در توصیف محل فروش قهوه دو واژه و کلمه کافه و به اندازه شاپ را به جای یکدیگر استفاده کرده باشید. بسیاری از کافی شاپ ها از دیوارهای آجری تشکیل می شوند. آویز ها سبب ساز کوتاهتر دیده شدن ارتفاع سقف و در نتیجه صمیمی جلوه دادن محیط میشوند. ناگفته نماند که در زمان نواسانات همین هزینه و زمانه به شدت ارتقاء پیدا خواهد نمود و تأیید تراکنش ها با یک کارمزد منطقی، ممکن هست چندین روز هم به طول کافی شاپ تهران منطقه 3 بینجامد. برای مثال، فرض کنید من هر روز به کافی شاپ محل مراجعه نموده و یک قهوه پیشنهاد می دهم.

ایندکسر

coolerbahagholi.com