حق هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد نوشته و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش واجب است. نام خانوادگی (فاصله) حرف اولیه نام نویسنده (.) تیتر مکتوب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (.) ناشر (;) سال انتشار (.) p (.) شماره صفحات (.). تیم مقالات بررسیشده شامل ۶۱ مقاله (از 18 مرزو بوم مختلف) بود که تحقیقات کیفی و کمّی مربوط به ۱۵ سال آخر (از سال ۲۰۰۰ تاکنون) را به زبانهای فارسی و دانلود مقاله قابل انعطاف افزار کامپیوتر انگلیسی دربرداشت. در نوشته مقاله، محقق موضوع مقاله را طرح می کند و اهمیت نسبت دادن به مطالب دیگر محققان و کلیدی دلیل علمی، دریافتها و دیدگاههای خود را بیان میکند؛ مطالب مقاله باید منسجم باشد و نظم منطقی بر آن قاضی گردد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al به کار گیری شود. شش مؤلف نخستین را اسم برده و بعد عبارت « و همکاران» را ذکر کنند. مهم اعتنا به دایره عظیم مخاطبان این رشته، نمیتوان همین دانش پرکاربرد را صرفا به دروس و کتب دانشگاهی محدود کرد. مکاتبات شخصی و یا داده ها چاپ نشده نباید در لیست منابع آورده شود، و لیکن می توان در متن در پرانتز به آن اشاره کرد. منابع پارسی باید به انگلیسی برگردانده شود و در آخر کلمه و واژه Persian نوشته شود. ارجاع به داده ها پارسی هم مشابه اصلی مثال لاتین است؛ حساس همین تفاوت که در ارجاع به تارنما وب درون کروشه واژه و کلمه “وبگاه” ذکر میشود؛ به جای Update از واژه “به روز آوری” به جای Cited از کلمه “تاریخ ارجاع” و به جای Available fromاز کلمه “دسترسی” استعمال میگردد . تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع نظیر اخذ وجه درقبال مقاله، یا این که به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن میباشد از طرز تکثیر نوشته بدست بیاید و یا از دست برود به رخ مشخص بیان کند. چکیده: خلاصهای از مقاله می باشد که طرح کلی، طرز پژوهش و نتیجه های نوشته را ابلاغ میکند. کارایی نمایید نکات مطرح شده به وسیله آن ها را در ورژن آخرین پیش از ارسال بگنجانید. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل­ های ظریف و رسایی در زبان پارسی دارند خودداری شود و در مواقع ضروری، متساوی لاتین لغت گزینه نظر، جلوی آن در پرانتز متن شود. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم دانلود مقاله پزشکی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com