[ad_1]

با انتخاب وزیر امور خارجه ، DHS و DNI ، رئیس جمهور منتخب بایدن به کادر باتجربه از سراسر دولت روی آورده است.

[ad_2]

منبع: hero-news.ir

ایندکسر