[ad_1]

گزارشگر عدالت NBC News جولیا آینسلی در مورد نامزد امنیت ملی بایدن گزارش داد و گفت مایوركاس تجربه برخورد در امور پناهندگان و شیوع آن را دارد.

[ad_2]

منبع: hero-news.ir

ایندکسر