با همین حال دریچه آئورت غالبا دوباره در بزرگسالانی که این کار را انجام داده اند تنگ می شود پس همین عموما فقط در بزرگسالانی انجام می شود که قدرت انجام فعالیت جراحی را ندارند و یا منتظر یک عمل جراحی ردوبدل روزنه آئورت هستند چرا که غالبا نیاز به فرآیند های مازاد جهت معالجه تنگی در طول روزگار دارند. ۷- قبل از آغاز عمل از طرز سرم به شما داروی آرامشبخش تزریق می نمایند تا آهسته شوید ولی به احتمال کماکان هوشیار باقی می مانید. ۱۰- زمانی داروی بیحسی عمل کرد، جراح یک غلاف (یا معرفیکننده) وارد رگ خونیتان می کند. این پوشش برای اینکه بتواند روش سرخرگ را ببندد، از کلاژن به کارگیری می کند. ۱۱- زمانی کتتر در محل خویش قرار گرفت، پزشک پاره ای ماده حاجب طبی از طرز کتتر به درون روزنه تزریق می نماید تا بتواند آن حیطه را اساسی مانیتور ببیند. ۱۳- بعد از تزریق ماده حاجب پزشکی، پزشک معالج از روش مانیتور آن را بازدید می کند و از شما می خواهد نفسی عمیق بکشید و برای یک سری ثانیه آن را حبس کنید. ۱۹- بعد از آن از آن شما را به بخش ریکاوری می برد. برای این که این موضوع را یادتان نرود و تحمیلی پایتان را خم نکنید، زانو و ساقه پای سمت چپتان را به ذیل تشک متصل می نمایند تا صاف باقی بماند و آسیب نبیند. این بخش سیستم تهویه مثل بخشهای دیگر ذیل نظر کارشناسان خبره طراحی و ایجاد می شود. همین پزشک می باشد که تصمیم می گیرد بسته به شرایطتان از کدام شیوه استعمال کند. دارای این حالا درصورتیکه حس درد متعددی داشتید و مواردی از گزاره درد فک، درد بازو، کوتاهی تنفس یا این که سختی در نفس کشیدن را تجربه کردید، به دکتر معالج اطلاع دهید. ۹- مقداری بیحسی موضعی به محل ورود لوله کتتر تزریق می شود که تا یکسری ثانیه آنگاه از تزریق در این حیطه احساس سوزش خواهید داشت. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه خطی کولر آبی بدست آورید به سایت ما دریچه خطی کولر آبی مراجعه کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com