به شکل ایستاده میباشد و می تواند تحت پنجره و یا این که هرجای مطلوب دیگری دراتاق استقرار یابد. جذابیت و یا این که زیبایی ظاهری رشته کویل می تواند از موارد خیلی دارای باشد چرا که جزو یکی از تجهیزات ساختمان است. در شرایط هوای آلوده کلان شهرها اشخاصی که قصد دارا‌هستند برای محفظه عمل یا این که محل زندگی خود سیستم تهویه مطبوع (HVAC) تهیه نمایند انتظار دارا‌هستند تا علاوه بر این که این دستگاه عمل سرمایش و گرمایش را بر قسم داشته باشد از طرفی هوای تازه و مطبوع هم تولید نماید اما آیا حرفه کویل ها میتوانند هوای جدید نیز وارد هوای ساختمان کنند؟ بعضا از رشته کویل ها نتورک هایی دارا هستند که میتوانند هوای داخل یک ساختمان را کلیدی هوای بیرون از آن دارای ارتباط سازند، اما فن کویل های بدون نتورک مانند دیواری، صرفاً به گردش هوای درون ساختمان میپردازد. نقش هواساز در همین حرفه کویل به همین شکل هست که آنگاه از تولید هوای جدید و فیلتر نمودن آن رطوبت مورد نیاز را هم تامین می نماید و بعد از آن به شکل سوز و سرما یا این که گرما بوسیله سیستم حرفه به محیط انتقال داه میشود. در خرید دستگاه و یا این که تجهیزات صنعتی دیگر مانند پیشین تنوع کمی وجود ندارد بلکه امروزه مارک های خیلی متعددی بوجود آمدند که سبک و گونه های مختلفی را ایجاد کرده اند، بنابر این شما دوستان زمان خرید کردن رشته کویل باید نکات قابل اعتنا ای که در ادامه برایتان مهیا کرده ایم توجه کنید. در همین دستگاه ها دو لوله تعبیه شده است که یکی برای ورود آب سرد یا این که گرم می باشد و دیگری به جهت خروج به عبارتی آب محل ورود است. در همین کویل ها ۴ لوله تعبیه شده که دو لوله ان به جهت ورود آب سرد میباشد و دیگری به جهت ورود آب گرم که دو لوله دیگر برای خروج آن می باشد و مزیت همین مدل نسبت به جور دو لوله ای همین میباشد که در فن کویل ۴ لوله ای شما میتوانید به رخ هم‌زمان آب سرد و گرم را وارد سیستم کنید و گونه دو لوله همین همین قابلیت را ندارد و شما می بایست یا آب سرد را وارد سیستم نمایید یا اب گرم. به طور مثال در صورتی که یک اتاق یا فضای محل زندگی یا کار شما نیاز به سرمایش داشت، آب سرد وارد آن حرفه کویل می شود و سرمایش شما را تامین می‌کند و به شکل موازی چنانچه فضای دیگری نیاز به گرمایش داشت برعکس آب گرم در رشته کویل ها جریان می یابد. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از دریچه تماشا پلاستیکی حرفه کویل ، شما احتمالا می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com