موسی (علیهالسلام) پرسید که چه کسی از جایگاه قبر یوسف آگاه است؟ حُسن عمل و نیکوکاری همین نتیجه های را دارد که خداوند پس از حدود چهارصد سال با این ترتیبی که خاطر نشان شد، طوری حوادث را ردیف کرد، تا وصیت حضرت یوسف (علیهالسلام) به دست رسول پهناور و اولوا العزمی چون حضرت موسی (علیهالسلام) انجام شود، و به برکت معرّفی قبر یوسف (علیهالسلام) به پیر زنی آن قدر لطف و عنایت گردد. انسان،نیازمند تفریح و ورزش هست و چنانکه در همین آیه مشاهده می شود کار کشته ترین منطقی که توانست حضرت یعقوب را تسلیم مراد فرزندان کند،این بود که یوسف نیاز به تفریح دارد. 9-از سنن الهی،عدم موفقیّت خائنان و ناکامی و رسوایی آنان است. همین ظاهر قصه بود ولی همین بود که زیرا آنان زنان مورد قضیه دل دادگی زلیخا را به برنا کنعانی شنیدند و در همین خلال و پیش از آن نیز کم و بیش وصف زیبایی خیره کننده یوسف را از خود زلیخا و کاخ نشینان عزیز مصر شنیده بودند در همین شرایط تحریک شدند تا نقشه ای بشند که همین جوان ماهرو و عفیف را از نزدیک ببینند و احیانا چنانچه بشود خود را به او برسانند و کام دل از او برگیرند. و به ایشان تأکید کرد که بار دیگر اگر بنیامین را نیاورند خبری از آذوقه نیست. 20-امروز بایستی برای فردای خوبتر کوشش کرد. 3-برادران از وسیله ای مباح و منطقی برای فریب دادن سوءاستفاده کردند. 2-امتحان الهی از همان منطقه ای میباشد که افراد روی آن حساسیّت دارند. حضرت یوسف (علیهالسلام) به قدری محبوبیت اجتماعی پیدا کرده و عزّت فوق العادهای نزد مردم مصر داشت که پس از فوتش بر سر محل به خاک سپاریش جنگ شد. و حتی در بعضا روایات آمده می باشد که زلیخا اهمیت دعای یوسف برنا شد و آنگاه یوسف اساسی او ازدواج کرد؛ اما برخی حساس بررسی روایات مربوطه، در مدرک و محتوای این روایات خدشه وارد نموده، آنها را غیر قابل قبول دانستهاند. در روایات آمده است:مؤمن می بایست هنگامی را برای تفریح و بهره برداری از لذّت های حلال اختصاص دهد تا به وسیله ی آن،بر انجام بقیه امور پیج یوسف اسدی موفّق گردد. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه یوسف اسدی یوتیوب لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com