داخل کندانسور گاز مبرد که از جور R22 ، R134 ، R407 می باشد گرمای خویش را به آبی که وارد کندانسور می شود می دهد. شالوده فعالیت کل برج خنک کننده ها بر مبنای ساخت مرحله تماس بیشتر فی مابین جریان آب گرم و هوای سرد و در عاقبت تبادل حرارتی بین همین دو می باشد. همین عمل حیاتی به کار گیری از موتورهای دو سرعته یا فناوری درایو دارای سرعت متغیر حاصل می شود. شرکت ناب زیست در تامین قطعات همواره کارایی می کند کلیدی میزان مرغوب بودن ترین الکتروموتور ها، پمپ ها، رزین و پلی استر و پکینگ های اسپلش مهم جنس پلی پروپیلن را در ایجاد کولینگ تاور خویش آیتم استفاده قرار برج خنک کننده راکتور دهد. یک کارخانه ایجاد کننده یا این که تولید کننده به منظور برآورد بها پایانی تولید مهم ظرفیت مشخص و معلوم عموما در تیپ های تولیدی گوناگون دستگاههای تولیدی خود را گونه بندی می نماید. اصلی دقت به مسئله ابلاغ شده در انتخاب بهای تمام شده برج ها، پیشنهاد می شود به خواسته تقریب ظریف تر بها کولینگ تاور به گونه قطعات به عمل رفته در ایجاد آن دقت نمود . در واقع اهمیت همین عمل هوای گرمی که از سیال گرفته می شود به بیرون از برج انتقال نیافته و باطن برج را تا مقدار زیادی گرم نگه می دارد. برج خنک کننده (در اصطلاح عامیانه برج خنککن) یا این که کولینگ تاور (cooling tower)، استوانه ای گرد بصورت مخروطی و یا مکعبی هست شبیه به یک برج که وظیفه اخذ گرما از سیال فرآیندی به طریق طبیعی و یا مکانیکی از شیوه مکش یا این که دمش حیاتی فن و خنک کاری تا نزدیک دمای مرطوب هوا بصورت تر یا این که خشک و در دو دسته مدار بسته یا این که گشوده و انتقال گرمای زائد به اتمسفر یا جو را بر عهده دارد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com