اخیرا یکی از از اساتید دانشکده علم ها طبابت جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه تلوزیونی گفت که فرد تا ۲۵ روز میتواند ناقل بیماری اومیکرون باشد. علاوه بر قالب و بدنه اصلی، ممکن می باشد بخش های دیگر تخت بیرون از مجموعه کارگاهی و یا در باطن آن تولید شوند. تمیزکاری این نوع از تخت های بیمارستانی دوچندان معمولی و بدون دردسر می باشد. بعضی از مورد ها و نکاتی که در خرید تخت بیمارستانی از مدل برقی – و خیر مکانیکی – در هنگام خرید باید رعایت کرد شامل همین نکات می باشد : تعداد شکن و قابلیت تهیه موقعیت در این‌که تعدادی بخش در تخت قابل تهیه و تنظیم میباشد . همچنین الکتریکی و یا مکانیکی بودن تخت بیمارستانی از دیگر نکاتی میباشد که در هنگام خرید می بایست آن را آیتم دقت قرار داد. بیماران مبتلا به اومیکرون باید قرنطینه را رعایت نمایند تا به جدا زنجیره انتقال آن یاری کنند. تاکنون بارها مقامات بهداشتی بر لزوم واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید تخت بیمارستانی طب کاران کردهاند. از تخت های بیمارستانی خیر صرفا در بیمارستان ها بلکه در آسایشگاه ها ، مرکز ها خیریه، منزل های سالمندان ، کلینیک های سرپایی و حفظ های بهداشتی ودر خانه نیز استفاده می شود. 2. حساس ریل ها و حفاظ های کناری قابل گشوده و بسته شدن باشد. تخت های وضع حمل مهم سه بخش مختلف تکیه گاه، محل نشستن و دراز کشیدن میباشند و همینطور مکانی برای قرار دادن پاهای شخص در نظر گرفته شده است. مردانی در این آیتم میگوید: «بیشترین مقدار ناقل بودن فرد در گیر به اومیکرون دو روز قبل از پیدایش علامتها بالینی و سه روز آن گاه از بروز نشانه ها بالینی است. افراد سپس از پنج روز اهمیت استعمال از دو ماسک میتوانند از قرنطینه خارج شوند و در محل فعالیت خویش حاضر شوند. یادم میآید آن دوران یک بهیار به خانهای در شهرزیبا رفته بود، برای یک بیمار کبدی خواسته بود سیروز را خالی کند و همین موجب مرگ بیمار شد؛ همین فعالیت یک فوق تخصص بود نه بهیار. این آیسییوها بیماران غیرکرونایی را سرویس ها میدهند. او ادامه میدهد: «با دقت به ارتقاء موارد ابتلا به کرونا احتمال داراست همان بخشهایی متعلق به بیماران غیرکرونایی را هم به بیماران کرونایی اختصاص دهند. وضعیتی که نشان از شیوع گسترده اومیکرون و زد خورد بیماران کرونایی در کشور‌ایران میدهد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com