بنابراین، بهنظر میرسد که این محصول آمریکایی هم ارزش خرید دارد. سازندگان این برند هم مدعیاند که فاقد مادهای به نام پارابن است. این کرم لایهبردار فاقد چربی است. این کرم لایهبردار کاربرد ضدآکنه هم دارد. نرمی و لطافت و پاکشدن پوست پس از استفاده از این کرم از جمله ویژگیهای مطلوبی است که مشتریان قبلی دربارهاش گفتهاند. کسانی که دچار آکنه پوستی شدهاند و پوستشان حالتی کدر پیدا کرده، با کمک این لایهبردار میتوانند وضعیت را بهتر کنند. این کرم لایهبردار هم محصولی وطنی است و ویتامینهایی مانند E و A دارد. لایهبردار اس تی.ایوز وزنی معادل ۱۷۰ گرم دارد و قیمت آن در اواخر تابستان ۱۴۰۰ در حدود ۸۶ هزار تومان است.

تناسب حجم و قیمت آن مناسب است و ارزش خرید دارد. دیگر تصمیم با شماست که خرید کنید یا نه. برای خرید هر محصولی باید دقت و حوصله به خرج بدهید. همچنین پیشنهاد می شود این دسته از پوست ها نیز از روش های مکانیکی برای لایه برداری استفاده کنند. این دسته از اسید ها مناسب پوست های چرب هستند و به مرور استفاده، ترشح چربی را در پوست کنترل می کنند. هنگامی که این ترکیب بر روی پوست استفاد می شود، با لایه ی بالایی اپیدرم واکنش داده و باعث تجزیه ی سبوم و دیگر موادی که به سلول های مرده ی پوست متصل هستند، می شود.

برند مورد را برای کیفیت بالای محصولاتش می شناسیم. برای نمونه، گفتهاند که کرم کیووی بهطور عمیق پوست را تمیز میکند و سلولهای مرده را از رویش برمیدارد. بستهبندی این کرم تیوبی که قابلقبول و مطلوب است. بستهبندی این کرم هم مطلوب است. این کرم حدود ۴۰ میلیلیتر است و بستهبندی قابلقبولی دارد. این محصول حدود ۱۵۰ گرم وزن دارد و در تابستان ۱۴۰۰، با قیمتی در حدود ۲۰۵ هزار تومان بهفروش میرسد. حجم این کرم در حدود ۵۰ میلیلیتر است و در تابستان سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰ هزار تومان بهفروش میرسد.

حجم این محصول ۴۰ میلیلیتر است و در روزهای آخر تابستان ۱۴۰۰ بهقیمت حدودیِ ۶۰هزار تومان به فروش میرسد. آنها میگویند که کیفیت این کرم بهتدریج و در گذر زمان مشخص میشود و با نرمکردن پوست بهآرامی به رفع جوشها هم کمک میکند. با مروری بر نظر مشتریان قبلی این محصول میتوان دریافت که با کرمی کاربردی و باکیفیت روبهرو هستیم.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت کرم لایه بردار 15 aha درماتیپیک.

ایندکسر

coolerbahagholi.com