امروزه تجهیزات الکتریکی، پنوماتیکی و هیدرولیکی اکثری برای در اختیار گرفتن متغیرهای یک سیستم سیالاتی (فشار، دما، جریان، دبی و…) وجود شیر فشار شکن یورک دارند. برای در اختیار گرفتن مواد و سیالات در ظروف از همین مدل شیرها به کارگیری می شود زیرا حیاتی این شیرها نیز فشار و نیز مرحله مایع در یک پیاله یا مخزن را می توانند در دست گرفتن نمایند. طرز عمل کلیدی این شیر به توضیح پایین میباشد. جهت تهیه فشار شیر فشار شکن اهل ایران باید از مچی پلاستیکی که کلیدی گردش آن در جهت گردش عقربه های ساعت فشار را ارتقا و حیاتی گردش آن در جهت بر خلاف عقربه های ساعت فشار کمتر می یابد و همین تغییرات را می توان بر بر روی برگه مدرج به اسم گیج فشار می توانید بازدید کنید همین صفحه از صفر تا 100 بار مدرج شده که می اقتدار هر تغییری را در آن تماشا نمود. شیر فشار شکن اهمیت متعادل کردن فشار آب ورودی از پمپ علاوه بر کمتر فشار به میزان نیاز، تا حدودی سبب یکنواخت شدن جریان آب هم می شود. اخطار : زیر هیچ شرایطی شیرهای فشار شکن را در حالتی غیر از وضعیت افقی کارگزاری ننمایید همینطور کلاهک شیر بایستی به طور کامل موازی اهمیت زمین کارگزاشتن گردد یا به کلمه دیگر شیر به شرایط اریب قرار نگرفته باشد . طراحی بدنه شیرهای فشارشکن وگ امید گلستان کج یا افقی بوده و فرم درون آن ها بصورتی طراحی شده تا مناسب عبور جریان باشد. فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاشتن می شوند و به همین ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا تغییرات آن به آسانی در اختیار گرفتن می شوند و کاهش پیدا می کنند . برای تهیه و در دست گرفتن فشار یک پیچ بر روی شیرها وجود دارد که توسط ی آن می قدرت فشار آب را تهیه و تنظیم می کنند. شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به تیتر شیرهای در دست گرفتن کننده و تنظیم در خطوط آیتم به کارگیری قرار می گیرند. بعضا ازفشارشکن ها باطن خودشان اتوماتیک دارن،اتوماتیک باعث می گردد که زمانی فشاردستگاه بالا می‌رود و ستگاه اتوماتیک نماید و خاموش شود؛شیرفشارشکن بسته به دسته دستگاه گوناگون است بعضا از آن ها استنل استیل است وبستگی به نوع پمپ آن داردکه استیل باشدوبرای آب شور؛اگرشیرهای فشارشکن ساده رابجای استنل استیل استفاده نمایید سبب ساز فساد سری پمپ و خویش شیر فشار شکن می شود؛شیرفشار شکن ازچند قطعه تشکیل شده می باشد که فنر داخلش با ترین قطعه این دستگاه هست که سبب می‌گردد دستگاه زیر فشار برود و سبب کارکردن دستگاه می شود. مهم دقت به نتیجه ها بررسی حساسیت، فنر در دست گرفتن کننده و مساحت پیستون پایین تکیه گاه فنر به تیتر مهمترین اجزاء در عملکرد شیر فشار شکن معرفی گردیدند.

ایندکسر

coolerbahagholi.com