واحد ترازو گیری فشار بر حسب Bar و یا PSI بوده و شیرهای اطمینان کلیدی دو استاندارد ASME یا API526 هستند. کلیدی بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان به طور کامل گشوده می شود و سوای امداد کنترلر، فشار را به یکباره تخلیه می شیر فشار شکن دیافراگمی کند. از نمونه های دیگر شیرهای فشارشکن، شیر پایلوت دار می باشد. از دیگر مزیت های حائز اصلی شیر فشارشکن، عدم نیاز به نیروی خارجی برای بارگذاری آن می باشد. اهمیت کارگزاری شیر فشار شکن از آسیب های فشار بالا پرهیز می شود و مصرف آب کاهش می باید. شایان ذکر می باشد که استعمال از ولوهای فشارشکن در سیستم های مختلف، نشتی های خارجی آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. ناگفته نماند که شیرهای فشارشکن به عنوان ولوهای کنترلی و تهیه و تنظیم کاربرد داشته و ساختار داخلی شیر به جهت عبور جریان سیال کاملا بهینه و مطلوب می باشد. طراحی بدنه شیرهای فشارشکن میراب کج یا این که افقی بوده و فرم باطن آن ها بصورتی طراحی شده تا مناسب عبور جریان باشد. شیر فشار شکن میراب وظیفه کمتر فشار محل ورود و تثبیت آن در خروجی شیر را برعهده دارد. در همین شیوه شیرهای فشار شکن را بصورت سری و پشت سرهم در خط می بندند که سبب ساز کاهش فشار در تعدادی سطح می شود. طریق کارکرد شیر فشار شکن بدین شکل می باشد که نخست شیر را بر روی فشار آیتم لحاظ برای خروجی شیر تنظیم کرده تا وقتی که فشار جریان خروجی بیش از فشار تهیه و تنظیم شده شود، شیر آغاز به عمل کرده و فشار را کمتر دهد و وقتی که فشار سیستم به مرحله امن بازگشت، شیر به موقعیت نخستین برگردد. ذکر همین نکته ضروری به نظر می رسد که شیرهای صنعتی کارایی مستقیم، بهترین گزینش به جهت در اختیار گرفتن جریان های اندک فشار به شمار می روند. دیافراگم شیر، نگهدارنده، نشیمنگاه، بدنه، پیلوت، گوشه و کنار آب بند، تهیه و تنظیم کننده و پیچ تهیه و تنظیم کننده، اجزای اهمیت این دسته شیر فشارشکن را تشکیل می دهند. بر این اساس، شیرهای فشارشکن دارای کارایی مستقیم و پیلوت دار، از انواع متعدد این دسته ولو صنعتی به شمار می رود. وظیفه اصلی شیرهای فشارشکن هیدرولیکی، تهیه و تنظیم جریان سیال در یک سیستم می باشد. شیرهای اطمینان حیاتی انجام تعدیل فشار وظیفه حفاظتی دارند، یعنی زمانیکه فشار سیال ورودی به آن‌ها از میزان مشخصی بالاتر برود، بصورت خودکار فعالیت کرده و سوپاپ آنان باز می شود و اهمیت تخلیه سیال، فشار را به مقدار استاندارد رسانده و از خطراتی از قبیل انفجار در مخازن بسته جلوگیری می نمایند و در غایت حیاتی رسیدن فشار به میزانی کمتر از ماکسیمم فشار شیر اطمینان مورد استفاده، شیر مجدد بسته می شود.

ایندکسر

coolerbahagholi.com