[ad_1]

پس از انتخابات ، چندین کشور در جبهه های جنگ در آراots پستی شمارش شدند که به تعداد رکوردی ارسال شدند.

معترضین که می خواهند شمارش را متوقف کنند ، شمارش آرا در میشیگان را به چالش کشیده اند.

پیشرفت شمارش آرا را در اینجا پیگیری کنید. این نمودار با جدیدترین شماره ها به روز خواهد شد.

[ad_2]

منبع: hero-news.ir

ایندکسر

coolerbahagholi.com