امروزه استعمال از اشکال سمعک جیبی به دلیل سهولت به کار گیری از بقیه سمعک ها آنچنان مرسوم نبوده و از این رو مراحل خرید آن رو به کمتر سمعک ضد وزوز گوش دارد. 7. سمعک Silk x برای ، درمان وزوز گوش نیز اثر گذار میباشند همین گونه از سمعک ها به امداد فناوری های پیشرفته ای که دارا میباشد بضاعت و توان غلبه بر وروز گوش شخص را داراست ، این مزیت علاوه بر جبران میزان کم شنوایی ،تقویت بی مثل و شعور گفتار بالا هم در گوشه و کنار ساکت و نیز در محیط با نویز بالا ،کاربر را هم از رنج وزوز گوش رها میکند . 3. سمعک های Silk x اهمیت شفافیت صدا و ادراک گفتار عالی در گوشه و کنار های پرسر و صدا میباشد ، به همین معنا که خصوصیت speech Quality در این سمعک ها سبب ساز می گردد زمانیکه فرد در گوشه و کنار لبریز از سر و صدا نظیر یک محل کار اداری یا رستوران قرارمیگیرد گفتار طرف درمقابل خود را به راحتی و به وضوح بشنود و دیگر چالشی در این حوزه نداشته باشد . 5. سمعک های Silk x اصلی ویژگی twinphone می باشد این خصوصیت توسط اپلیکیشن touch control و یا minipocket فعال می گردد صدای گیرنده همزمان به هر دو گوش منتقل می‌شود بنابراین شعور گفتار گوینده خوبتر خواهد بود . مهمترین ویژگی سمعک Silk x اندازه ی دوچندان کوچک آن هست به گونه ای که این جور سمعک کاملا نامرئی میباشد، سمعک Silkx زمانیکه درون مجرای گوش قرار میگیرد به هیچ تیتر قابل بازدید نمی باشد ،بنابراین کلیدی ظاهری پنهان هست ، به جهت افرادی که شنوایی خوب ملازم حیاتی ظاهری مطلوب را میخواهند تعیین قابل قبولی می باشد ، درواقع بهترین مورد برای کسانی میباشد که پنهان بودن سمعک برایشان حائز اصلی هست . مرحلهی بعدی کلمه خواهد بود از مقایسهی بها مجموعهای از سمعکها (که اهمیت اعتنا به آزمایشات شنوایی و معاینه ی گوش مطلوب تشخیص داده شدهاند). اکثر مردم فکر می‌نمایند کم شنوایی مربوط به بلندی (ولوم) صداست، لطفا سمعک جایگزین کدام نصیب گوش است بلند حرف کنید! براین اساس قبل از خرید کردن سمعک، در مورد این موردها اهمیت شنواییشناس خود حرف کنید. دقت داشته باشید که در خرید کردن اینترنتی سمعک، بایستی مسلما از ارائه دهندگان مطمئن خرید کرد. هر فرد حیاتی چندین نوبت بده بستان باطری سمعک، متوجه می شود که معمولا” هر چندین روز باید باطری سمعک خویش را ردوبدل کند. چنانچه فکر میکنید باطری سمعک شما زودتر از حد معمول کل میشود، حتما” همین مسأله را به شنوایی شناس خویش بگویید تا در رخ وجود نقص‌ در کارایی سمعک خلل حل شود. 8. سمعک Silk xهای توان ارتباط دو گوشی را نیز دارا هستند به همین مفهوم که سمعک های دو گوش میتوانند باهم در رابطه باشند، باهم عمل نمایند وصدا از یک گوش به گوش دیگر از طرز سمعک به راحتی منتقل شود ،این قابلیت و امکان متناسب دارای میزان افت شنوایی و سر مشق ی کمتر شنوایی فرد میتواند بوسیله ادیولوژیست فعال شود .برای نمونه زمانیکه یک گوش کاربر اهمیت افت شنوایی میباشد و گوش دیگر شخص شنوایی ندارد،صدا به راحتی را از تلفن همراه که اهمیت کمتر شنوایی است به گوش نا شنوا منتقل میگردد و شخص به راحتی می تواند از نحوه دو گوش صدا را اخذ و فهم و شعور کند .

ایندکسر

coolerbahagholi.com