داروهای دیگر مانند انسولین، آلبوترول و تربوتالین موجب جریان هرچه اکثر پتاسیم از خون به سلولها شده و می تواند زمینهساز هایپوکالمیشود که اکثر وقت ها شرایط موقتی دارد، مگر این‌که شرایطی دیگر هم موجب از دست رفتن پتاسیم شود. این داروها اکثر وقت ها به جهت اشخاصی که فشار خون بالا یا بیماری قلبی دارند، تجویز میشوند. از آنجایی که دفع پتاسیم در ادرار یک عدد از عوارض جانبی شایع داروهای ادرارآور، مانند هیدروکلروتیازید یا این که فوروسماید است به افرادی که همین داروها را مصرف مینمایند سفارش می‌شود سطوح پتاسیم خود را تحت لحاظ داشته باشند. تکرر ادرار و ساخت ادرار بیش از حد عادی یکی از ایراداتی می باشد که اشخاص در گیر به فقدان پتاسیم اساسی آن مواجه میشوند. این ریتمهای غیرعادی قلب به نام آریتمی شناخته میشوند و ممکن میباشد موجب احساس کوبش، لرزش یا این که حتی خروج قلب از قفسه سینه شوند. این علامت ها جدی در لحاظ گرفته میشوند و شخص باید در کوتاهترین زمانه ممکن یاری پزشکی اخذ کند. میزان دریافت پتاسیم سفارش شده در روز برای یک فرد بزرگسال حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلی گرم در روز و منابع مناسب این عنصر شامل میوه ها، سبزیجات، لبنیات و ماهی است. آب آلو لبریز از پتاسیم میباشد و هر سه چهارم فنجان آن حدود 530 میلی گرم پتاسیم دارد. نبود شدید پتاسیم می تواند منجر مشکلات تنفسی شود چون پتاسیم در انتقال سیگنال هایی که سبب ساز تحریک ریه ها می شوند و انقباض و یا انبساط آن ها امداد می کنند نقش موثری دارد. سطح ها ناکافی از این ماده مغذی انقباض رگها را به همپا دارد و موجب ارتقاء فشار خون خرید زئولیت پتاسیم میشود. این ماده همینطور مواد مختلفی از گزاره هورمونها، ویتامینها و آنزیمها را در بدن حمل میکند. فقدان همین ماده معدنی همینطور ممکن می باشد بر شیوه به کار گیری تن از مواد مغذی و در سرانجام میزان خرید قرص پتاسیم خستگی تأثیر بگذارد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com