در مجتمع های پهناور دامداری از همین ماده به جهت جلوگیری از خرابی غذای زمستانی دامها استعمال میکنند. به تیتر حفظ کننده (جلوگیری از فاسد شدن) و آنتی باکتریال در غذای دام و به مراد تسهیل در هضم علوفه دامها اسید فرمیک افزوده میشود. مورچه ها و هیچ حشراتی تولید ادرار مایع می نمایند زیرا همین کار باعث از دست دادن آب زیادی از آن‌ها می شود. ایجاد اسید فرمیک در کشور ایران دارای طریق های متفاوتی شکل می گیرد. ساخت اسید فرمیک از منش واکنش های شیمیایی شیوه دشوار ودشواری نمیباشد صرفا کافی هست متانول و منواکسید کربن را در معرض تماس اصلی یک گشوده کار کشته چون منواکسید سدیم قرار دهید تا اساسی نیز واکنش شیمیایی داشته باشند و زمانی که دمای این واکنش به 40 رتبه برسد از هیدرولیز متیل فرمات به وجود آمده، اسید فرمیک ساخته خواهد شد.اما به روش طبیعی اسید فرمیک در برگ گیاه گزنه، نیش زنبود و تن مورچه ساخت و ساخته خواهد شد. سیگما شیمی پیشنهاد می کند که از تماس مستقیم اسید فرمیک با دیده و پوست صورت در شرایط مایع بودن اسید یا موقعیت بخار غلیظ آن انقطاع خود داری شود چرا که رعایت نکردن همین نکته ممکن است به سوختگی شیمیایی در محل تماس سبب شود و به بافتهای آن ناحیه زخم جدی وارد شود. نصیب اکثر اسید فرمیک به عنوان کالا فرعی در تولید بقیه ترکیبات شیمیایی ، به ویژه اسید استیک تولید میشود. همین ماده در سیلوها کارایی دوگانه دارااست و علاوه بر اثرات ضد میکروبی منجر می شود سیلو در دمای پایین تری تخمیر شود و ضمن ارتقا بها غذایی، زمانه کلی به جهت ساخت جنس آخری را کاهش می دهد. از هیدرولیز متیل فرمات ، فرآورده پایانی تولید میشود. همچنین از اسید فرمیک در ظروف نگه داری میوه ها، جهت دوری از خرابی زودرس میوه ها استفاده می شود. همینطور از همین ماده در مرغ داریها به غذای مرغ ها بیشتر میگردد تا باکتری سالمونلا را از بین ببرد. در مورچه ها ، این ماده از نحوه ماده میانی ، از سرین گرفته می شود. همین اسید در بخش اعظمی از صنایع کاربرد دارد. اسید فرمیک در شرایط مایع و جامد شامل شبکهای نامحدود از مولکولهایی است که حیاتی پیوند هیدروژنی به هم متصل می باشند. اما اصلی فرآیند رو به رشد از آن در مواد نگهدارنده و آنتی باکتریال در غذای دام به کار گیری میشد، امروزه در صنعت به این منظور ساخت میگردد. یکی از بارزترین خصوصیت های اسید فرمیک واکنش پرسرعت آن اصلی اسیدهای حاذق و آلومینیوم است، از این رو نباید در معرض اینگونه مواد در محیطی غیر از آزمایشگاه قرار بگیرد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اساسی گزنه و اسید فرمیک وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com