اروزیل که در بازار کشور‌ایران مهم اسم فیوم سیلیکا دارای شهرت است، پودر سپید کرکی با جرم فوق­العاده پائین است. همچنین پیشنهاد می گردد افراد زمان تماس مستقیم اصلی همین ماده از ماسک ایمنی، عینک و لباس فعالیت منحصر به کار گیری نمایند. افزودن 5/0 الی 5 % فوم سیلیکا (اروزیل 200) دارای مساحت سطح تقریبی 200، 300 یا این که m2/g 400 ژل گرایی و غلیظ شدن را کاهش داده و ثبات انبارداری را بهبود می بخشد و همچنین در دیگر سیستمهای رنگ و رزین ته نشینی پیگمنت ها را کمتر می دهد. بازرگانی سازگاری بدلیل داشتن دفتر کار در چین این اروزیل ها را اساسی ارزش مطلوب خریداری وبا تایید بازرس بارگیری مینماید. همین اروزیل از بهترین مواد تهیه شده و مهم بهترین بها ارائه می شود. در پوششهای رقیق شونده اهمیت آب 2/0 الی 1 درصد فوم سیلیکا اصلی مساحت مرحله تقریبی m2/g 120 یا این که m2/g 170 به کارگیری می شود. اروزیل حیاتی دو عملکرد دارای هست ، مقاومت مواد متفاوت را ارتقا می دهد و به آنان اجازه می دهد در تعداد بیشتری از برنامه ها مطابق کلیدی نیازهای دقیق عضو گزینه اروزیل چیست استفاده قرار گیرند. امروزه برندهای مطرح ساخت فوم سیلیکا مثل کمپانی Evonik ایروزیل هایی مهم مرحله ویژه متمایز را ساخت می نمایند که هر کدام از این گریدها برای یک کاربرد صنعتی مناسب هستند. این خاصیت، هنگامی که در لایه ها بسیار کلفت باشند حیاتی ویژه ای دارد. اروزیل یک ترکیب مختص کلیدی کاربردهای گسترده می باشد که کلیدی خواص ویژه می تواند به عنوان ضد رسوب ، روان کننده و آنتی کیک ، به جهت مقاومت در برابر خراش و سایش ، دوری از خوردگی ، ارتقاء قدرت جذب در مواد مختلف آیتم استفاده اروزیل 200 قرار می گیرد. کف سیلیکا یا اروزیل خطر مسمومیت ندارد اما می بایست به بعضا نکات ایمنی در ارتباط حساس پیشگیری از خطرات ناشی از آن اعتنا نمود. حفظ از اروزیل بایستی در انبارهای خشک و با تهویه مطلوب شکل پذیرد. همین ماده باید در انبارهای خشک ، خنک و مجهز به تهویه مناسب محافظت شود. شرایط محافظت اروزیل فسیل 200 چین ؟ اروزیل فسیل جهت بالابردن غلظت مواد و افزایش خواص چسبندگی در صنعت های رنگ و پوشش، ساخت ژلکوت، چسب، جوهر چاپ و در رزین پلی استر غیر اشباع، کتژل ها، چسب سازی، جوهر چاپ ، در صنعت های تولید سنگ ها تزئیناتی ، گونه های سرامیک ، مرکب سازی ، روان کننده های بتن ، در صنعت های آرایشی و بهداشتی ، در ساخت مواد اولیه یلاستیک و …

ایندکسر

coolerbahagholi.com