یک عدد از موردها استفاده کربنات پتاسیم به عنوان ماده ای سازنده در تهیه گونه های مواد غذایی است. همانطور که در بالا ذکر شد، کربنات پتاسیم یک عدد از مواد شیمیایی موجود در محصولات گزینه استفاده بخش اعظمی از اشخاص است، به این مضمون‌ که می بایست توسط تولید کنندگان به شکل تجاری تولید شود. تبدیل کلرید پتاسیم (ترکیبی که بیشترین شباهت را حیاتی نمک بی آلایش دارد) به هیدروکسید پتاسیم اساسی الکترولیز، پروسه جداسازی عناصر، تبدیل کنید. به عنوان یک دلیل خشک کننده خفیف که ممکن هست کلیدی سایر دست اندرکاران خشک کننده مثل کلرید کلسیم و سولفات منیزیم ناسازگار باشند. عوامل دیگری نظیر کلرید کلسیم و سولفات منیزیم هم وجود دارند؛ ولی دارای موردها ریز آلاینده اسیدی سازگار نیستند. آن گاه این مخلوط نیز اهمیت فشار تحت 30 اتمسفر و نیز اساسی تشکیل نمک دوچندان ذیل حفظ قرار گرفت که بعداً اساسی ایجاد حرارت ایجاد کربنات پتاسیم انجام شد. البته در صورتی که ترکیباتی مثل کلرید کلسیم و سولفات منیزیم موجود نباشد. همین روند حیاتی مخلوط نمودن کلرید پتاسیم، کربنات منیزیم یا این که اکسید منیزیم و دی اکسید کربن آغاز می شود. در تراز نهایی، بی کربنات پتاسیم از طرز جزء‌جزء‌کردن حساس گرم شدن و ایجاد آب پردازش می شود تا کربنات پتاسیم ساخت شود. در اسناد عتیقه گزارش شده هست که از آن به جهت نرم نمودن آب طاقت فرسا استفاده بی کربنات پتاسیم قیمت شده است. این مخلوط در متانول هم قابل انحلال است؛ بهگونهای که در دمای 25 مرتبه ی سانتیگراد انحلالپذیری آن برابر 3.11 gr/100ml است. اگرچه فرآوری کاکائو اصلی همین مخلوط باعث از میان رفتن بسیاری از فلاونوئیدهای آن می شود اما همین عمل باعث بهبود طعم و انحلال پذیری کاکائو می شود. در مراحل پخت، کربنات پتاسیم حیاتی هارتشورن (یک نمک) ترکیب می شود. تنها مطمئن شوید که مقدار هر دو عنصر ادغام شده در خمیر نمک کربنات پتاسیم صحیح باشد. کربنات پتاس پرک خوراکی و غذایی در ساخت کشمش مصرف داراست که بصورت کیسه های ۲۵ کیلویی می باشد برای ساخت کشمش سبز از امولسیون سرد که مخلوطی از ۲.۵ کیلوگرم کربنات پتاسیم و ۱ لیتر روغن کشمش یا روغن استرالیایی است استفاده می گردد . همینطور درصورتیکه تصمیم به خرید کربنات پتاسیم دارید، برای دانایی یافتن از قیمت خرید و فروش کربنات پتاسیم در بازار مواد شیمیایی میتوانید از لیست پیشنهادی فروشندگان شیرین کننده مصنوعی کربنات پتاس در انتهای نوشته به کارگیری نمایید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com