این گرید جهت ساخت مواد ضدعفونی کننده دست استفاده می شود. هیدروژن پراکساید 35 SEO جهت مصارف آزمایشگاهی به عمل برده می شود. از جمله دیگر کاربردهای هیدروژن پراکسید، بکارگیری آن در تصفیه فاضلابها بمنظور حذف ناخالصیهای آلی است. هیدروژن پراکسید با وزن مولکولی کمی است؛ به این ترتیب یک ماده اکسید کننده کارآمدتر از پرمنگنات پتاسیم یا این که دی کرومات است. پراکسید هیدروژن در تماس با هوا یا آب به سرعت و به راحتی تجزیه می شود ، بدین ترتیب از مواد شیمیایی کلر ایمن خیس است. صنعت معدن از آب اکسیژنه نیز به عنوان مرجع اکسیژن و نیز به عنوان یک ماده اکسید کننده به کار گیری می کند. آب اکسیژنه ماده ای مرکب از هیدروژن و اکسیژن میباشد و فرمول شیمیایی آن H۲O۲ است. آب اکسیژنه (به انگلیسی : Hydrogen peroxide) یا هیدروژن پراکسید ، معمولی ترین پراکسید (ترکیبی اهمیت لینک و پیوند منفرد اکسیژن و اکسیژن) ، دارای فرمول شیمیاییH2O2 است. پراکسید هیدروژن ، مهم خاصیت اکسید کننده قادر است و بنابراین می تواند یک دلیل سفید کننده کار کشته باشد. همین ادغام ، مایعی آبی رنگ (آبی قلیل رنگ) می باشد که در محلول های رقیق ، پاره ای چسبناک تر از آب و بی رنگ به نظر می رسد. این مخلوط شیمیایی ، اساسی اسامی صنعتی هیدروژن دی اکساید ، هیدروژن پراکسید ، پراکسید هیدروژن ، هیدروژن دی اکساید و H2O2 تماشا می شود. همچنین می اقتدار از آن به تیتر دهانشویه، برای از بین بردن باکتری های ادله بوی بد و سفید نمودن دندان ها نیز استعمال کرد. علاوه بر این، آب اکسیژنه قابلیت و امکان اکسید نمودن ترکیبات شامل گوگرد را هم داراست و از همین طریق، بوی بد فاضلابها را کمتر میدهد. از همین ماده همچنین در ضدعفونی کردن ابزارآلات جراحی نیز بهره میگیرند. همچنانکه روشن می باشد نیز از حیث بسط و نیز از لحاظ شدت رنگ پذیری معالجه مجموعه کنترل رنگ بیشتری از مجموعه گزینه ایجاد کرده بود. در سال ۱۹۹۴، ساخت جهانی هیدروژن مالامال اکسید حدود ۱.۹ میلیون تن بود که غلظت آن ۷۰٪ بود. پس مقدار گلوکز اکسیداز گزینه نیاز به جهت تولید هیدروژن پراکسید اساسی سرعتی که طبق اساسی میزان مصرف آن به وسیله سلولها در غلظت موقعیت پایدار H۲O۲ باشد ، ارزیابی می شود. از هیدروژن پراکسید برای ضدعفونی نمودن و شستشوی آسیب ها و ترمیم آن ها به کارگیری می شود. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس آب اکسیژنه سپیداج وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر

coolerbahagholi.com